Ben jij volgend jaar onze nieuwe leerling?

Een belangrijke stap die vraagt om goede begeleiding! Lees wat aanstaande brugklasleerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en basisscholen moeten weten over de overgang van de basisschool naar de brugklas.

Onze identiteit

De Bijbel heeft op onze school het eerste en het laatste woord, want Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. Daarom beginnen we elke dag met het lezen uit de Bijbel en stimuleren we jou om de Bijbel te bestuderen. De docenten plaatsen het vak in het licht van Gods werkelijkheid. Je krijgt lessen die inspelen op de actualiteit, waarin je leert kijken door een Bijbels kader.  

Lees meer over onze identiteit

Leerlingen aan het woord

Lucas | Per ongeluk in de verkeerde les

In de eerste week liep ik met mijn vriend de Engelse les binnen. We zochten een plekje en keken om ons heen. Eigenlijk kwam niemand ons bekend voor. Toen zei de leraar: Welkom, ik ga jullie dit schooljaar geschiedenis geven!
Lees het hele verhaal

Caroline | Een lekke band op de eerste schooldag

Na mijn eerste schooldag kreeg ik op de terugweg een lekke band. Gelukkig waren er oudere leerlingen die mij hielpen om de band te plakken. Die avond heeft mijn vader mij nog eens uitgelegd hoe ik een band moet plakken.
Lees het hele verhaal

Onze locaties

© JFSG