Onze gegevens

Bankrekeningnummer (IBAN)
NL63ABNA0487440528
Ten name van: Jacobus Fruytier scholengemeenschap
BIC: ABNANL2A

Kamer van Koophandel
Nummer: 40102138

Fiscaal identificatienummer (BTW nummer)
0067 94 117.B.01

ANBI
Onze school staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Disclaimer
Het is niet toegestaan om informatie of foto’s van deze website te kopiëren, zonder schriftelijke toestemming van de directie.

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De Jacobus Fruytier scholengemeenschap stelt alles in het werk om onjuistheden op de website te voorkomen. Mochten er toch onjuistheden vermeld staan, dan kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Privacy policy
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze privacy policy.

 

© JFSG