Cluster 4

Cluster 4-onderwijs. Heb je er weleens van gehoord? Dit is een speciale vorm van onderwijs voor leerlingen die een gedragsstoornis of psychiatrische problemen hebben. Om dit onderwijs te volgen is een toelatingsverklaring nodig. En wat heel fijn is: dit onderwijs is op alle niveaus mogelijk, van praktijkonderwijs tot vwo.

Wat doe je in de onderbouw?

In de onderbouw kom je in een klas van ongeveer 11 leerlingen. Je volgt lessen in een vast lokaal met jouw eigen mentor en een onderwijsassistente. Op onze school heb je een eigen werkplek waar je zelfstandig of met hulp aan je schoolwerk werkt. Soms worden er lessen gegeven aan een groep, dat gebeurt bijvoorbeeld bij zaakvakken zoals wiskunde. Deze vakken krijg je van een mentor of een onderwijsassistente. Beeldende vorming en gym krijg je ook met jouw eigen klas. In klas 2 kijken we over er mogelijkheden zijn om je lessen voor een bepaald vak te volgen in het reguliere onderwijs. We noemen dat symbioselessen. Deze lessen kunnen we langzaam uitbreiden. Sommige leerlingen lopen zelfs al stage in klas 2. 

Wat doe je in de bovenbouw?

Een klas van gemiddeld 11 leerlingen blijft. Ook in de bovenbouw. Maar er is wel een verschil met de onderbouw. Nu zijn jullie bijna nooit allemaal tegelijk in de klas, want veel leerlingen volgen voor meerdere vakken symbioselessen. Als je praktijkvakken volgt, loop je, net als de leerlingen van de school, stage. Soms loop je ook stage omdat dit goed is voor jouw ontwikkeling. We bereiden je voor op jouw examen, omdat we, net als jij, graag willen dat jij je diploma haalt. 

Wie helpen jou?

Elke leerling heeft een mentor en een onderwijsassistente. Zij helpen je op de momenten wanneer jij dat nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij jouw schoolwerk, stage-opdrachten en werkstukken. Maar ze coachen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling. Dit leggen we vast in het ontwikkelperspectiefplan. Ook heeft iedere leerling een eigen orthopedagoge die je helpt bij het leren en je begeleidt op sociaal-emotioneel gebied. Heb je vragen? Dan ben je van harte welkom bij onze sociaal-pedagogisch leerbegeleider. 

Wat kun je met je diploma?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: alles! Het diploma wat jij haalt is precies hetzelfde als in het reguliere onderwijs. Je kunt er dus hetzelfde mee als alle leerlingen die het voortgezet of hoger onderwijs hebben gevolgd. 

Waar kun je naar cluster 4?

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Naam*
Uw gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© JFSG