Passend onderwijs

School is meer dan alleen lessen volgen, je huiswerk doen en toetsen maken. Je wordt gevormd voor de toekomst. Een belangrijk proces waar wij je bij ondersteunen, zoveel als jij nodig hebt. Passend onderwijs noemen we dat. Dit onderwijs is opgedeeld in drie onderdelen: basiszorg, extra ondersteuning en speciale leerlingenzorg.

Basiszorg

Elke leerling op onze school krijgt basiszorg. Dit betekent dat jij met al je vragen terechtkunt bij je mentor of coach, een vakdocent of de teamleider.  

Speciale leerlingenzorg in basiszorg

Als er vragen of zorgen zijn die niet door één van bovenstaande personen opgelost kunnen worden, bieden wij je speciale leerlingenzorg. Onder speciale leerlingenzorg binnen de basiszorg valt de leerlingbegeleider, de vertrouwenspersoon en de loopbaanbegeleider. Maar ook: 

  • Remedial teaching: een docent helpt jou als je ernstige leerachterstanden hebt op het gebied van rekenen en/of taal. 
  • Training sociale vaardigheden, faalangst en examenvrees: deze training wordt jaarlijks gegeven. Om deze te volgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je mentor of coach meldt jou hiervoor aan, als dat nodig is.  
  • Huiswerkbegeleiding: onze drie locaties hebben contact met verschillende begeleidingsinstituten. Jij of je ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met je teamleider voor meer informatie. 

Extra ondersteuning

Als de basiszorg jou niet voldoende ondersteunt, vragen wij advies bij het zorgadviesteam (ZAT). Dit gebeurt altijd na overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s). In het ZAT zitten: 

  • leerlingbegeleiders en orthopedagogen van onze school 
  • een jeugdarts van de GGD of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
  • een leerplichtambtenaar 
  • een medewerker van het CJG  
  • een schoolmaatschappelijk werker   

Allemaal mensen die jou de juiste ondersteuning willen bieden die jij nodig hebt. Dat kan betekenen dat je begeleiding krijgt van één van deze personen, of dat je buiten school goede hulp ontvangt.  

Schema extra ondersteuning en route

Speciale leerlingenzorg

Passend onderwijs biedt ook speciale leerlingenzorg aan. Dit bestaat uit intensievere vormen van extra ondersteuning. Je krijgt ambulante begeleiding, mag gebruikmaken van de schakelklas of je volgt (een deel van) de lessen buiten je eigen klas, zoals bij rebound. Ook als je om medische reden niet vijf dagen naar school kunt (langdurig ziek noemen wij dat), ontvang je speciale leerlingenzorg. 

Voortgezet speciaal onderwijs

“Naast passend onderwijs bieden wij ook voortgezet special onderwijs (VSO), ook wel cluster 4 genoemd. Lees hier meer over cluster 4.”

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Naam*
Uw gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© JFSG