Identiteit

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is een school waar reformatorisch onderwijs wordt gegeven. Dat betekent dat we in alles wat we doen de Bijbel als leidraad hebben. In de Bijbel openbaart God zich aan ons. Ook houden we ons aan de op Gods Woord gebaseerde belijdenisgeschriften.

Wat belijden wij?

Wij belijden dat iedereen in zijn of haar persoonlijke leven een verandering nodig heeft. We leven door de zondenval in een gebroken relatie met God. Door een persoonlijk geloof in Jezus Christus wordt deze relatie hersteld. Dan krijgen we liefde tot God en onze naaste. Hiervoor zijn we afhankelijk van Gods genade. 

De Bijbel heeft bij ons het eerste en het laatste woord, want Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. Daarom beginnen we elke dag met het lezen uit de Bijbel en stimuleren we onze leerlingen om de Bijbel te bestuderen. Onze missie sluit daar ook bij aan: we willen onze leerlingen vormen om als christen een plek in te nemen in de maatschappij. Behalve (Bijbel)kennis, staat daarom vorming ook centraal in ons onderwijs. Daar hoort bij dat we onze leerlingen leren om rentmeester te zijn, om afhankelijk en verantwoordelijk te zijn. 

© JFSG