Uddel

Leerlingen uit de omgeving  van Garderen, Putten, Ermelo, Uddel, Elspeet en Nunspeet volgen op deze vestiging de lessen op het niveau dat bij hen past. De eerste twee leerjaren van het lwoo, bl en kl en de eerste drie leerjaren van het havo/lyceum. Daarna vervolgen onze leerlingen hun opleiding op de vestiging in Apeldoorn. De leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg volgen, kunnen op de vestiging in Uddel hun opleiding afronden.

Waarde(n)vol
We vinden het belangrijk om te werken van binnenuit, zodat leerlingen waarde(n)vol onderwijs krijgen. Daarnaast zoeken we voortdurend naar activerende werkvormen tijdens de lessen en hoe leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces kunnen versterken. Eigenaarschap is voorwaarde voor succes!

Engels
Engels is een vak dat veel aandacht krijgt op deze vestiging. Binnen het lyceum bieden we versterkt talenonderwijs (vto) aan. Op de andere niveaus krijgen alle klassen een extra lesuur per week waarin thematisch wordt geoefend met/in de Engelse taal. Ook bieden we in de hogere leerjaren internationale excursies aan, om de vreemde talen in de praktijk van alledag te oefenen. Dit ook met het oog op de verzwaarde exameneisen voor onder andere het vak Engels.

We streven naar een verdieping van de identiteit en kwaliteit van ons onderwijs!

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent