Mentoraat in de brugklas

Mevrouw Ouwendijk: "Ik geniet met name van het enthousiasme waarmee brugklasleerlingen binnenkomen. Ze vertellen nog allerlei verhalen over de basisschool en thuis."

Grote stap

Ik geef met veel plezier Duitse les in de onderbouw havo/vwo en af en toe ook in een vmbo-klas. Naast lesgeven vind ik het mentoraat ook geweldig. De overstap van de basisschool naar de middelbare school kunnen leerlingen als een grote stap ervaren. Als mentor doe ik daarom veel (kennismakings)spellen, zodat de leerlingen elkaar beter leren kennen en er een fijne band onderling ontstaat. Ik besteed ook aandacht aan plannen en leren leren. Met name bij vwo-leerlingen merk ik dat ze moeite hebben om goed te leren. Op de basisschool ging het deze leerlingen vaak makkelijk af.

Goede band

Ik zet in het mentoraat sterk in op het open contact met leerlingen. Alles is nieuw en voor sommige leerlingen spannend. Dat maakt dat ze ook nog makkelijk contact zoeken met mij als mentor en dat helpt om snel een band op te bouwen. Vaak helpt het dan om uitgebreid te vertellen hoe alles werkt. Ik geniet met name van het enthousiasme waarmee de leerlingen binnenkomen. Ze vertellen nog allerlei verhalen over de basisschool en thuis.

“Sommige leerlingen dragen op jonge leeftijd al veel met zich mee. Het is bijzonder als je in deze levensfase van jongeren een stukje met hen mee mag lopen.”

Een goede band met de leerlingen is het meest belangrijk bij het lesgeven. Als de leerlingen zich gezien voelen en waardering voor je hebben, doen ze vaak beter mee in de les en zetten ze zich beter in voor je vak. Om een band op te kunnen bouwen is het belangrijk om wat van je zelf als docent te laten zien. Leerlingen zijn daar nieuwsgierig naar. Natuurlijk is een gepaste afstand belangrijk, maar de leerlingen een kijkje laten nemen in jouw eigen hart is goed. Juist dan kan je de leerlingen wat meegeven, ook als het gaat over een relatie met de Heere.

Sfeer proeven

De Fruytier is een school waar de zorg voor kinderen hoog aangeschreven staat. Ik heb enthousiaste en fijne collega’s die de leerlingen graag de nodige kennis van hun vak bijbrengen, maar bovenal de leerlingen willen wijzen op de Heere en Zijn werk. De open morgen op school is zeker een aanrader om even sfeer te komen proeven!

Lees ook het verhaal van

Lees alle verhalen

Veilig pedagogisch klimaat

Meneer Ten Bolscher: "Brugklasleerlingen zijn in de eerste weken vaak onzeker. Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat vind ik daarom erg belangrijk in het mentoraat."
Lees het hele verhaal
© JFSG