Veilig pedagogisch klimaat

Meneer Ten Bolscher: "Brugklasleerlingen zijn in de eerste weken vaak onzeker. Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat vind ik daarom erg belangrijk in het mentoraat."

Respect

Gelukkig is de onzekerheid bij de meeste brugklassers snel verdwenen. Leerlingen hebben sturing en een duidelijke structuur nodig. Het is mijn taak als mentor om voortdurend te werken aan relatie, groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. Leerlingen hoeven niet per se vrienden van elkaar te zijn, maar moeten elkaar wel respecteren als klasgenoten. We willen een school zijn waar de Bijbel centraal staat. Niet alleen in de overdracht van kennis en vaardigheden, maar juist ook in de omgang met elkaar. Dagelijks houden we dagopeningen waarbij er goede  gesprekken ontstaan bij het geopende Woord. Dat vind ik heel mooi!

Loopbaanperspectief

Ik ben als leraarondersteuner werkzaam in vmbo-onderbouw. Met een collega geef ik de vakken pso (praktische sector oriëntatie) en d&p (dienstverlening en producten). Daarnaast ben ik gastheer van het lesplein, beheer ik het absentiesysteem en regel ik excursies en toetsen. Als mentor vind ik het waardevol om een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een loopbaanperspectief van leerlingen. En om ze studievaardigheden bij te brengen, zoals plannen en leren leren. Ook gesprekken over identiteit en burgerschap vind ik een belangrijk onderdeel van het mentoraat. Dit komt ter sprake tijdens de klassikale mentorlessen en de individuele mentorgesprekken met de leerlingen

Dynamische driehoek

Ouderbetrokkenheid heeft een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling, leerresultaten en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Als mentor neem ik (vanuit school) beslissingen samen met de leerling én ouder(s)/verzorger(s); we noemen dat de dynamische driehoek. Vanaf het begin werk ik graag met ouder(s)/verzorger(s) op een gelijkwaardige manier samen aan de (school)ontwikkeling van de leerling.  Ik laat hen in een vroeg stadium meedenken en meepraten over mogelijke oplossingen, verbeteringen of beslissingen.

Lees ook het verhaal van

Lees alle verhalen

Mentoraat in de brugklas

Mevrouw Ouwendijk: "Ik geniet met name van het enthousiasme waarmee brugklasleerlingen binnenkomen. Ze vertellen nog allerlei verhalen over de basisschool en thuis."
Lees het hele verhaal
© JFSG