Verhaal van meneer Ten Bolscher

Meneer ten Bolscher werkt sinds december 2018 op de locatie in Apeldoorn. “Op dit moment ben ik als leraarondersteuner werkzaam in team vmbo-onderbouw. Met collega Wisse geef ik de vakken Pso (Praktische Sector Oriëntatie) en D&P (Dienstverlening en Producten). Ook ben ik samen met collega Smienk gastheer van het lesplein, beheren we het absentiesysteem vmbo-onderbouw en bovenbouw TL en regelen we bijvoorbeeld excursies en de Cito-toetsen. Kortom; een veelzijdige baan.”

“Bouwen aan een vertrouwensband is het meest belangrijk!”

Op de vraag wat meneer Ten Bolscher belangrijk vindt aan het mentoraat voor brugklasleerlingen antwoordt hij: “Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat”. De leerling moet zich veilig en gezien voelen. Belangrijke aspecten hierbij zijn respect, eerlijkheid, goede communicatie en samenwerken. Leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur, waarbij de leervraag centraal staat. Daarom bied ik altijd een luisterend oor en geef hulp waar nodig. 

Als mentor vind ik het waardevol om een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van een loopbaanperspectief en de leerlingen studievaardigheden als bijvoorbeeld plannen en kundig te maken in leren leren. Ook gesprekken over identiteit en burgerschap vind ik een belangrijk onderdeel van het mentoraat. Dit komt ter sprake tijdens de klassikale mentorlessen en de individuele mentorgesprekken met de leerlingen”.  

Onzekerheid onder brugklassers
Vaak zijn startende V.O. leerlingen in de beginweken onzeker (bij de meeste is dit trouwens snel verdwenen :)).  Leerlingen hebben sturing en een duidelijke structuur nodig. Daarom is het de taak als mentor om voortdurend te werken aan relatie, groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. Want zonder relatie krijg je geen prestatie! Leerlingen hoeven niet per se vrienden van elkaar te zijn, maar moeten elkaar wel respecteren als klasgenoten.  

Betrokkenheid ouders/verzorgers
Betrokkenheid op de leerling is belangrijk, maar het contact met ouders of verzorgers ook. Meneer Ten Bolscher:

“Ouderbetrokkenheid heeft een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling, leerresultaten en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarom zijn zowel de opvoeding als het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en school.  

Als mentor heb je samen met ouders/verzorgers een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij wil ik graag op een gelijkwaardige manier samenwerken aan de (school)ontwikkeling van de leerling. Het is goed om al vanaf het begin van het nieuwe schooljaar ouders/verzorgers mee te nemen in belangrijke beslissingen. Als mentor neem je beslissingen samen met school, leerling én ouders/verzorgers; we noemen dat de dynamische driehoek. Ik laat ouders altijd al in een vroeg stadium meedenken en meepraten over mogelijke oplossingen, verbeteringen of beslissingen.” 

De juiste schoolkeuze
Is de Fruytier een goede keuze? “Dat moeten ouders zelf bepalen. De Fruytier wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is om onze leerlingen te vormen om als christen zodat ze in de toekomst een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij. We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en waar de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming, en in de omgang met elkaar. 

Als school hebben we de dagelijkse dagopeningen. Deze zijn actueel en gelinkt aan de Bijbel, dit spreekt de leerlingen aan waardoor er goede gesprekken ontstaan bij het geopende Woord. En dat vind ik heel mooi!” 

Persoonlijke manier van lesgeven
Tot slot: wat is jouw persoonlijke manier van lesgeven? Welke uitgangspunten hanteer je? “Zorg voor een vertrouwensband met de leerlingen en werk aan een goede relatie.  Zorg voor een veilig klimaat, ga in gesprek met de leerlingen, wees open, eerlijk, duidelijk en respectvol naar elkaar toe. Als jij het voorbeeld hierin geeft, volgt dit bijna vanzelf.  De ene keer duurt dit proces langer dan de andere keer. Wees geduldig, want een goede vertrouwensband is het meest belangrijk”. 

Lees ook het verhaal van

Lees alle verhalen

Verhaal van mevrouw Ouwendijk

Mevrouw Ouwendijk werkt als docent Duits. “Ik geef met heel veel plezier les in de onderbouw havo/vwo en af en toe ook in een vmbo-klas. Naast lesgeven vind ik het mentoraat ook geweldig! Het is mooi als leerlingen je in vertrouwen nemen en persoonlijke dingen durven delen. Sommige leerlingen dragen op jonge leeftijd al veel met zich mee. Het is bijzonder als je in deze levensfase van jongeren een stukje met hen mee mag wandelen.”
Lees het hele verhaal
© JFSG