Leerlingkenmerken van een vmbo-bl-leerling (met evt. lwo)

Inzicht/capaciteiten

De leerling:

 • heeft een beperkte woordenschat en vertoont vaak tekorten op het terrein van leesvaardigheden;
 • kan de leerstof enigszins reproduceren;
 • leert voornamelijk door praktisch bezig te zijn in een betekenisvolle omgeving;
 • reageert vaak primair en enthousiast vanuit eerste gevoelens;
 • is gevoelig voor de omgeving;
 • heeft ruim de tijd nodig;
 • heeft sturing en structuur nodig.

Studiehouding/motivatie

De leerling:

 • heeft ondersteuning nodig bij het maken van huiswerk;
 • heeft ondersteuning nodig bij het organiseren van zijn schoolwerk.

Studievaardigheden

De leerling:

 • kan om hulp vragen;
 • kan werken met een planning;
 • kan aangereikte informatie verwerken;
 • heeft hulp nodig bij reflectie op eigen gevoelens en gedragingen.

Zelfstandigheid

De leerling:

 • kan met hulp eenduidige en overzichtelijke opdrachten zelfstandig uitvoeren.

Samenwerken

De leerling:

 • kan met hulp in een gestructureerde omgeving in kleine groepen zelfstandig opdrachten uitvoeren;
 • kan redelijk samenwerken met een ander.

Verschillen pro-bl-lwo

Om goed het onderscheid te kunnen maken tussen pro, bl en lwo  is er voor u de volgende kijkwijzer 

Aanmelden bl met lwo

Om te kunnen aanmelden voor een basisberoepsgerichte leerweg (bl) met leerwegondersteuning (lwo) is er naast de gebruikelijke aanmelding met OSO-documenten een apart formulier nodig. 

Het is van belang leerlingen aan te melden voor 1 maart 2024. Het meten van de schoolvorderingen is aan te bevelen in de maanden december en januari.   

© JFSG