Toelating vmbo met lwo

Naast de criteria voor plaatsing in het gewenste niveau van het vmbo, gelden voor leerlingen met lwo op onze school de volgende aanvullende eisen:

  • Het IQ van de leerling ligt tussen de 75 en de 90.
  • De leerling heeft een leerachterstand op minimaal twee van de volgende vier terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Daarvan is tenminste een terrein begrijpend lezen of wiskunde. De achterstanden liggen tussen de 25% en 50% van de leerontwikkeling.
  • In bepaalde situaties kan een persoonlijkheidsonderzoek meespelen bij de beslissing een leerling toe te laten tot het lwo. Bijvoorbeeld als een leerling moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is, en dit van invloed is op zijn of haar leerprestaties. Wanneer hier sprake van is, komt een leerling met een IQ tussen de 91 en 120 ook in aanmerking voor lwo.
© JFSG