Leerlingkenmerken van een vwo/tto-leerling

Schuingedrukt zijn de leerlingkenmerken voor tto weergegeven.

Inzicht/capaciteiten

De leerling:

 • is zelfstandig in staat om leerstof te selecteren, verwerken, reproduceren en toe te passen in nieuwe situaties;
 • scoort goed op taalkundig en rekenkundig gebied;
 • is in staat om kritisch te reflecteren op de inhoud van de leerstof;
 • heeft sterk inzicht en hoge capaciteiten op taalkundig gebied;
 • bezit voor Engels in ieder geval het A2-niveau van het Common European Framework of Reference.

Studiehouding/motivatie

De leerling:

 • heeft een positieve leerhouding op school en thuis;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het zelfstandig en geconcentreerd leren;
 • zoekt inhoudelijke uitdagingen en werkt hieraan met doorzettingsvermogen.

Studievaardigheden

De leerling:

 • kan zelfstandig in hoog tempo werken;
 • is in staat te reflecteren op zijn leerproces;
 • heeft interesse in wat er speelt in de maatschappij en de internationale samenleving.

Zelfstandigheid

De leerling:

 • kan goed prioriteiten stellen;
 • kan zelfstandig en met verantwoordelijkheidsgevoel leerstof selecteren, leren en aan anderen uitleggen;
 • is in staat om een grotere hoeveelheid lesstof te overzien;
 • kan volgens eigen planning werken;
 • is in staat om een presentatie te verzorgen.

Samenwerking

De leerling:

 • kan goed samenwerken met anderen, onder andere wat betreft goede werkverdeling, afspraken maken en elkaar hieraan houden;
 • begrijpt wat het respecteren van verschillen inhoudt en wat dit betekent in het omgaan met verschillen tussen (internationale) culturen.

Basisschooladvies

Een eenduidig positief advies voor tto van de basisschool.

 Toelatingsgesprek

De uitkomsten van een toelatingsgesprek bepalen of de leerling daadwerkelijk vwo met tto kan volgen.

 

© JFSG