Leerlingkenmerken van een vmbo-kl-leerling

Inzicht/capaciteiten

De leerling:

 • kan de leerstof goed reproduceren;
 • heeft een redelijk tempo;
 • kan logisch en enigszins gestructureerd denken op praktisch niveau;
 • kan het geleerde in voldoende mate toepassen (in bekende situaties);
 • heeft gevoel voor gereedschap en materiaal;
 • leert voornamelijk door praktisch bezig te zijn.

 Studiehouding/motivatie

De leerling:

 • heeft een positieve werkhouding, gericht op het praktisch bezig zijn;
 • kan redelijk zelfstandig het leer- en maakwerk uitvoeren;
 • kan zich zonder veel problemen langere tijd op een instructie, opdracht of taak concentreren;
 • kan na instructie redelijk zelfstandig werken.

Studievaardigheden

De leerling:

 • stelt de juiste hulpvragen;
 • kan een planning maken;
 • kan informatie verzamelen, ordenen, selecteren, verwerken;
 • is redelijk in staat om te reflecteren op eigen gevoelens en gedragingen.

Zelfstandigheid

De leerling:

 • kan redelijk de verantwoordelijkheid nemen voor zijn leer- een maakwerk.

Samenwerken

De leerling:

 • kan medeleerlingen helpen en aan medeleerlingen de stof uitleggen;
 • kan redelijk met een medeleerling een werkverdeling maken om tot een gemeenschappelijk product te komen;
 • staat redelijk open voor inbreng van anderen.
© JFSG