Leerlingkenmerken van een havo/tto leerling

Schuingedrukt zijn de leerlingkenmerken voor tto weergegeven.

Inzicht/capaciteiten

De leerling:

 • toont inzicht in de lesstof en heeft overzicht;
 • scoort goed op taalkundig en rekenkundig gebied;
 • kan het geleerde in logische samenhang reproduceren en verbanden leggen;
 • kan het geleerde in een nieuwe situatie toepassen.
 • heeft sterk inzicht en hoge capaciteiten op taalkundig gebied;
 • bezit voor Engels in ieder geval het A2-niveau van het Common European Framework of Reference.

 Studiehouding/motivatie

De leerling:

 • heeft een positieve leerhouding op school en thuis;
 • neemt verantwoordelijkheid voor hem opgedragen taken;

Studievaardigheden

De leerling:

 • kan zelfstandig in goed tempo werken;
 • kan een standpunt verwoorden en uitleggen;
 • is in staat in een leerproces zijn sterke en zwakke punten aan te geven.

Zelfstandigheid

De leerling:

 • kan zelfstandig informatie selecteren;
 • kan zelfstandig informatie verwerken;
 • kan zelfstandig voor minder complexe problemen oplossingen aandragen.

Samenwerking

De leerling:

 • kan goed samenwerken met anderen, onder andere wat betreft goede werkverdeling, afspraken maken en elkaar hieraan houden;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • begrijpt wat het respecteren van verschillen inhoudt.

Basisschooladvies

Een eenduidig positief advies voor tto van de basisschool.

 Toelatingsgesprek

De uitkomsten van een toelatingsgesprek bepalen of de leerling daadwerkelijk vwo met tto kan volgen.

© JFSG