Leerlingkenmerken van een cluster 4-leerling

Algemeen
Op onze locatie in Apeldoorn hebben we een zelfstandige afdeling waar cluster 4-onderwijs wordt geboden, uitgaande van de Obadjaschool in Zwolle. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblemen aan wie onze school zelf geen goede orthopedagogische zorg kan bieden. Het probleemgedrag valt in de categorie vso cluster 4.

Toelatingscriteria

 • De leerling heeft meer begeleiding nodig dan in de reguliere setting geboden kan worden.
 • Er is een actueel en compleet leerlingendossier.
 • Er is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) cluster 4.
 • Er is een intakegesprek met de intakecommissie, bestaande uit een orthopedagoog, de sociaal-psychologisch leerlingbegeleider en de teamleider.
 • Er is een positief plaatsingsadvies, afgegeven door de commissie van begeleiding van cluster 4.

Intakeprocedure

 • De toelating tot cluster 4 verloopt via twee sporen:
  1. inschrijving bij de Obadjaschool;
  2. registratie bij de Jacobus Fruytier scholengemeenschap en aanmelding betreffende de identiteit.
 • Ouder(s)//begeleidende instantie(s) zijn vertegenwoordigd tijdens een intakegesprek.
 • Er vindt dossieroverdracht plaats vanuit ouder(s) en toeleverende school.

Studievaardigheden en houding

 • Studievaardigheden, werkhouding, inzicht, zelfstandigheid en motivatie zijn gegevens die in het leerlingendossier moeten staan.
 • Inhoudelijk zijn deze items niet doorslaggevend voor de plaatsing van een leerling.

Sociaal-emotioneel ontwikkeling

 • De leerlingproblematiek moet (duidelijk) in kaart te brengen zijn na een intakegesprek.
 • De leerling moet in staat zijn om een schoolprogramma op de cluster 4-afdeling te volgen.

Voorkomende en gediagnosticeerde gedragsdiversiteit

PDD-NOS / klassiek autisme / syndroom van Asperger / aan autisme verwante stoornis

Kenmerken:

 • Verhoogde behoefte aan structuur (overzicht)
 • Gehecht zijn aan routine en eenduidigheid (in taken en begeleiding)
 • Moeite met sociale contacten en beperkt invoelingsvermogen
 • Bijzondere interesses in een of meer onderwerpen
 • Vaak een kloof tussen cognitieve intelligentie en emotionele intelligentie

AD(H)D

 • Bovengemiddelde (ervaren) onrust
 • Bovengemiddelde hyperactiviteit (ADHD)
 • Aandachtsproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Moeite meerdere taken tegelijk te doen
 • Moeite met het opvolgen van instructies
 • Vaak dingen kwijt zijn en vergeten
 • Snel afgeleid door prikkels van buitenaf

Angststoornis

 • Paniekaanvallen (transpireren, trillen/beven, naar adem snakken, misselijkheid/buikklachten)
 • Vermijden van situaties waar ze bang voor zijn
 • Angst voor mensenmassa’s/reizen/reizen met de bus of trein
 • Angst voor school of voor presteren (faalangst)
 • Vermijding van sociale situaties uit angst om in verlegenheid te raken
 • Smetvrees
 • Bang om alleen gelaten te worden (bang om bij moeder vandaan te gaan)

(Manische) depressie

Bij depressie:

 • Verlies van interesse of plezier
 • Prikkelbare stemming
 • Eet- en/of slaapproblemen
 • Onterechte schuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid
 • Minder concentratie
 • Psychomotorische remming
 • Suïcidegedachten

Bij manische depressie:

 • Overschatting van eigen kunnen en zijn
 • Periodes van uitgesproken blijdschap
 • Slecht slapen
 • Medicijnen niet in willen nemen

Schizofrenie

Waarneembare kenmerken:

 • Wanen
 • Hallucinaties
 • Vervlakking van gevoel, gedachten, spraak
 • Futloosheid en onbeweeglijkheid
 • Extreem negativisme
 • Extreem gevoelig voor stress
 • Verlies van energie
 • Achteruitgang in zelfverzorging
 • Angst
 • Achterdocht
 • Te uitgesproken belangstelling voor geloofszaken, filosofie, paranormale onderwerpen

Hechtingsproblematiek

 • Afwijzendheid tegenover de meest nabije figuren, of juist het tegenovergestelde
 • Geen lichaamscontact of intimiteit
 • Voelt zich tekort gedaan, lokt afwijzing uit
 • Geen oogcontact
 • Wantrouwend
 • Komt veel voor bij adoptiekinderen
 • Vertoont soms provocerend seksueel gedrag
 • Beperkingen in het aangaan van vriendschappen
 • Escalerende machtsstrijd met gezaghebber
 • Vraagt voortdurend aandacht

ODD

 • Vaak opstandig of weigert zich te voegen naar regels
 • Vaak driftig
 • Ruzie met volwassenen
 • Ergert vaak met opzet anderen
 • Geeft de ander vaak de schuld van eigen fouten
 • Vaak boos en gepikeerd

Overige stoornissen

Selectief mutisme

 • Niet praten in bepaalde omgevingen of ruimtes
 • Angstig

NLD

 • Kloof tussen verbale en performale intelligentie
 • Blijft vaak hangen in details
 • Letterlijk geheugen
 • Zwakke schrijfmotoriek
 • Moeite met inzichtelijk rekenen
 • Moeite met probleemoplossend denken
 • Zwakke planning

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 • Angst naar aanleiding van prikkels die samenhangen met ernstige stressfactoren
 • Herbeleving van trauma
 • Ontkennen van traumatische gebeurtenis
 • Vermijdingsgedrag

Rouwproblematiek

 • Agressief gedrag
 • Stil/afwezig gedrag
 • (zie sommige kenmerken bij hechtingsproblematiek)

Uitgestelde diagnose

 • Enkele kenmerken van een stoornis komen voor, maar onvoldoende om gediagnosticeerd te worden.
© JFSG