Klachtenregeling

Is een klacht volgens u op de diverse niveaus binnen school niet naar behoren afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de interne vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon is een medewerker van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap die ouders, (oud)leerlingen en collega’s spreekt wanneer deze hun beklag willen doen. Deze zorgen kunnen te maken hebben met verschillende terreinen:

  • Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, (cyber)pesten, discriminatie, racisme of PSA (ongewenst gedrag in de arbeidssituatie die tot stress of andere klachten leidt).
  • Integriteit: diefstal, verduistering, belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden.
  • Communicatie: tussen school, ouders en leerlingen, pedagogische begeleiding, veiligheid en welzijn, sanctionering, organisatie, klachtenbehandeling.

Het doel van dit werk is om de schoolveiligheid te vergroten en het indienen van een klacht te voorkomen en de kwaliteit van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap te verbeteren.

De vertrouwenspersoon zal de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen, tenzij wettelijke verplichtingen anders vragen of er sprake is van ernstige strafbare feiten, ambtsdelicten of gewetensnood.

Op iedere locatie zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig, een vrouw en een man.

De vertrouwenspersonen per vestiging zijn: 

  • Apeldoorn: mevrouw A. van de Brink en de heer P. Kramer: (055) 5262300 
  • Rijssen: mevrouw J. Timmerman-Schulenburg en de heer H.J. Roosink: (0548) 542205 
  • Uddel: mevrouw W.J.W. Wiltink-Mulder en de heer R.A. Vandermeer: (0577) 401927 

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de externe vertrouwenspersonen. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen kunt u vinden in de schoolgids. 

Dit kan eventueel uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van uw klachtbrief. U kunt die meteen meesturen. 

De contactgegevens zijn: 

GCBO 
Postbus 394
3440 AJ Woerden
(070) 3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl 

© JFSG