Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Jacobus Fruytier SG, gevestigd te Apeldoorn, Uddel en Rijssen

Per 5-10-2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40102138
Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden JFSG 2016

Inhoudsopgave

Artikel 01 – Definities
Artikel 02 – AlgemeenArtikel 03 – Offertes en overeenkomsten
Artikel 04 – Wijzigingen
Artikel 05 – Prijzen, factuur en betaling
Artikel 06 – Prestatie, garantie en veiligheid
Artikel 07 – Levering
Artikel 08 – Gedragsregels
Artikel 09 – Milieu en verpakking
Artikel 10 – Risico en eigendomsoverdracht
Artikel 11 – Documentatie en instructie
Artikel 12 – Hulpmiddelen
Artikel 13 – Keuring en inspectie
Artikel 14 – Intellectueel eigendom
Artikel 15 – Informatieplicht en geheimhouding
Artikel 16 – Overdracht van rechten en plichten
Artikel 17 – Sociale verzekeringswetten en loonbelasting
Artikel 18 – Tekortkoming, ontbinding, aansprakelijkheid en verzekering
Artikel 19 – Boete en kosten
Artikel 20 – Toepasselijk recht en rechtsmacht

© JFSG