Indicatie LVS-resultaten vwo

Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen de vaardigheidsscores of het vaardigheidsniveau behaald uit onderstaande tabel.

Cito-toets M8 M7 M6 Vaardigheidsniveau Score eindtoets
Begrijpend lezen > 71 >55 >41 1+ = vwo/tto 

1 = vwo

Cito: 545 of hoger
Rekenen en wiskunde > 121 >109 >96
Spelling, niet w.w > 149 >140 >134
Technisch lezen DMT > 107 > 93 >85

 

© JFSG