Indicatie LVS-resultaten vmbo-kl

Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen de vaardigheidsscores of het vaardigheidsniveau behaald uit onderstaande tabel.

Cito-toets M8 M7 M6 Vaardigheidsniveau Score eindtoets
Begrijpend lezen > 42 >33 >22 4 = vmbo-kl Cito: tussen 525 en 533
Rekenen en wiskunde > 103 >90 >75
Spelling, niet w.w. > 139 >134 >128
Technisch lezen DMT > 86 >78 >70

 

© JFSG