Indicatie LVS-resultaten vmbo-gl/tl

Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen de vaardigheidsscores of het vaardigheidsniveau behaald uit onderstaande tabel.

Cito-toets M8 M7 M6 Vaardigheidsniveau Score eindtoets
Begrijpend lezen > 52 >41 >29 3 = vmbo-tl Cito: tussen 533 en 538
Rekenen en wiskunde > 109 >97 >83
Spelling, niet w.w. > 142 >135 >129
Technisch lezen DMT > 93 >79 >77
© JFSG