Indicatie LVS-resultaten vmbo-bl

Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen de vaardigheidsscores of het vaardigheidsniveau behaald uit onderstaande tabel.

Cito-toets M8 M7 M6 Vaardigheidsniveau Score eindtoets
Begrijpend lezen < 42 <33 <22 5 = vmbo-bl 

5- = vmbo-bl/lwoo

Cito: 525 of lager
Rekenen en wiskunde < 103 <90 <75
Spelling, niet w.w. < 139 <134 <128
Technisch lezen DMT <86 <78 <70
© JFSG