Indicatie LVS-resultaten havo

Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen de vaardigheidsscores of het vaardigheidsniveau behaald uit onderstaande tabel.

Cito-toets M8 M7 M6 Vaardigheidsniveau Score eindtoets
Begrijpend lezen > 61 >47 >34 2 = havo Cito: tussen 539 en 545
Rekenen en wiskunde > 115 >102 >89
Spelling, niet w.w. > 145 >137 >131
Technisch lezen DMT > 99 >86 >79
© JFSG