Ambulante begeleiding

De meeste leerlingen die ambulante begeleiding krijgen, hebben een diagnose van AD(H)D of autisme. Hierdoor kan je behoefte hebben aan extra ondersteuning. Soms kan de mentor je deze ondersteuning bieden. In andere gevallen is het noodzakelijk dat er een ambulante begeleider met het team mee gaat kijken wat je nodig hebt.

Zorgmentor

Stel dat je extra ondersteuning nodig hebt dan wordt een zorgarrangement 1,2 of 3 toegekend. Vanuit dit arrangement krijgt de (zorg) mentor op jaarbasis tijd om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. De (zorg) mentor coacht je en je kunt altijd met je vragen bij hem of haar terecht. 

Ambulant begeleider

Een ambulant begeleider houdt het overzicht. Als de zorgmentor vragen heeft, kan hij bij de ambulant begeleider terecht. De ambulant begeleider organiseert als dat nodig is een overlegmoment met jouw ouders of verzorgers, hulpverlening en school. De duur van de ambulante begeleiding is natuurlijk afhankelijk van jouw hulpvraag en/of die van het team. 

Meer informatie over de schakelklas vind je in onze folder.

Taken van de ambulante begeleider

Naast het overleg met jouw mentor voert de ambulant begeleider de volgende taken uit:  

  • De ambulant begeleider stelt voor jou een handelingsplan op. De ambulant begeleider draagt zorg voor de (tussen) evaluatie van het plan; 
  • De ambulant begeleider bezoekt in elk geval één keer per jaar jouw team. Tijdens dit bezoek deelt het team kennis en ervaringen met de ambulant begeleider. Ook ontvangen de docenten een ‘wegwijzer’ als het gaat om de ondersteuningsbehoefte die jij hebt; 
  • De ambulant begeleider stelt materiaal beschikbaar met concrete adviezen voor docenten; 
  • De ambulant begeleider is aanwezig jij wordt besproken tijdens de rapportenvergadering. Zo kan de ambulant begeleider de behoeften horen en daarop inspelen. 

Commissie leerlingenzorg (CLZ)

De CLZ regelt ondersteuningsafspraken, ook wel arrangementen genoemd, binnen de speciale leerlingenzorg. Dit gebeurt in nauw overleg met jouw onderwijsteam. De ambulante begeleiders en andere zorgspecialisten in de school zijn intensief betrokken bij het in kaart brengen van wat jij nodig hebt en zorgen voor de juiste ondersteuning. Ieder jaar opnieuw kijken we of het arrangement nog bij jou past of dat er aanpassingen nodig zijn. 

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

Naam*
Uw gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© JFSG