Rebound


In de reboundklas bieden we een alternatief onderwijstraject van minimaal dertien weken aan leerlingen die door gedrag, onderwijsprestatie en hun invloed op de klas niet meer in het reguliere onderwijs passen. De rebound is bedoeld als hersteltijd. Onderdelen van het programma zijn groeps- en individuele gesprekken, samenwerking, ervaringsleren, sport, een kampweek, zelfstandige studie met begeleiding, bijwerken van achterstanden en het werken aan een gezond zelfvertrouwen.

Stapsgewijs terug naar de eigen klas
De rebound wil leerlingen een nieuwe kans geven. We proberen de neerwaartse spiraal om te buigen naar een positieve leer- en werkhouding. Daarna keert de leerling weer (stapsgewijs) terug in de eigen klas.

Time-out voorziening 
Een leerling die door zijn gedrag een gevaar is voor de veiligheid en het welzijn van medeleerlingen en docenten, kan direct in de reboundklas geplaatst worden. Dit is een time-out plaatsing, van maximaal twee weken. De nadruk ligt op zelfreflectie. Deze maatregel wordt genomen op directieniveau.

De reboundklas is op onze vestiging in Apeldoorn.

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent