Praktijkonderwijs (pro)

Het pro is voor leerlingen voor wie het tempo en niveau van het ‘gewone’ voortgezet onderwijs te hoog zijn. Het pro biedt veiligheid en geborgenheid. De nadruk ligt op leren door doen. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid en voor de thema's wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Elke leerling heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan. Ons onderwijs sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerling en is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij

Uitstroom naar een vaste baan
Het pro leidt niet tot een diploma. Door intensieve loopbaanoriëntatie en stages bereiden we onze leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt. De definitieve uitstroom bepalen we tijdens de laatste stageperiode, als er zicht is op een vaste baan.

Het praktijkonderwijs wordt gegeven op de vestiging Apeldoorn.

 

 

 

 

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent