Commissie Leerlingenzorg (CLZ)

 

De CLZ heeft met invoeren van Passend Onderwijs met ingang  van 1 augustus 2014 een centrale rol in het toekennen van de ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte.

Deze toekenning van een arrangement gebeurt in nauw overleg met het team waarin uw kind op school een plaats heeft. De ambulante begeleiders en andere zorgspecialisten in de school zijn nauw betrokken bij het inventariseren van de onderzoeksbehoefte en het verlenen van de ondersteuning. Jaarlijks wordt gekeken of de toegekende ondersteuning nog passend is en of bijstelling van het arrangement nodig is.De CLZ behartigt ook de toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 

Meer informatie   

Voor vragen rondom leerlingbegeleiding kunnen ouders/verzorgers en leerlingen terecht bij het loket leerlingondersteuning en passend onderwijs. Zij worden dan zo snel mogelijk in contact gebracht met degene die hun vragen kan beantwoorden. 

U kunt voor uw vragen mailen naar de CrM@jfsg.nl of bellen naar tel 055 5262304

 

 

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent