Apeldoorn - Musschenburgh

Op deze vestiging krijgen alleen onze leerlingen in de bovenbouw van het vmbo (lwoo-bl-kl), die gekozen hebben voor de sector economie en zorg & welzijn les. Bij economie kunnen onze leerlingen kiezen voor handel & verkoop of voor handel & administratie. Bij zorg & welzijn bieden we de afdeling verzorging aan.

Afstemming mbo

Het handige van deze vestiging is, dat de leerlingen die na het behalen van hun diploma naar het mbo willen, in hetzelfde gebouw kunnen blijven. We delen het pand met het Hoornbeeck College, en we stemmen ons onderwijs af op (hun) mbo-opleidingen. We werken dan ook nauw met hen samen. 

Onderwijs dat past 

De kleinschaligheid van deze vestiging werkt erg prettig. Het zorgt voor herkenning en erkenning. We bieden ons onderwijs zo aan dat het past bij onze leerlingen. Onderwijs op maat dus. Daarnaast vindt het plaats in een beroepsgerichte context. Zo proberen we onze leerlingen voor te bereiden op hun vervolgopleiding, hun toekomstige beroep en hun plek in de maatschappij.

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent