Publicaties

Jaarverslag
JFSG Jaarverslag 2015

Klachtenregeling

De schoolleiding wil klachten van leerlingen en ouders/verzorgers zo snel mogelijk (laten) oplossen. Als u een klacht heeft, bespreekt u deze eerst met degene tegen wie de klacht zich richt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden of beslist ongewenst zijn, dan kunt u zich wenden tot de mentor, leerlingbegeleider of een hogere instantie. Dit is ook in de Bijbel de weg die ons wordt gewezen (Mattheüs 18: 15-17). Is uw klacht volgens u op de diverse niveaus binnen school niet naar behoren afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de vertrouwenspersonen.

De contactpersonen per afdeling/locatie zijn:

Apeldoorn

mevr. N.G. Geertsema-Overduin

tel.: (055) 5262300

Rijssen

dhr. H. ten Bolscher

tel.: (0548) 542205

Uddel

mevr. G.G.A. Dorst-Koeman

tel.: (0577) 401927

Dit kan eventueel uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen van buiten de school. De klachtenregeling is hier te raadplegen.

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent