Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op onze school bestaat uit tien personeelsleden,  vijf ouders en vijf leerlingen. Zo’n tien keer per jaar vergadert de mr over zaken die met school te maken hebben. Vaak gaat dat over nieuwe directieplannen, zoals een grote verbouwing of een nieuw koersdocument voor de toekomst van onze school.

De mr denkt positief-kritisch mee met zulke voorstellen. Omdat de mr-leden midden in de dagelijkse praktijk staan, kunnen ze van een andere kant tegen de dingen aan kijken. Bij elk voorstel geeft onze mr advies of geven ze hun instemming, waarin staat in hoeverre zij achter de nieuwe plannen staat en welke verbeteringen zij graag zouden zien. Daarnaast denkt de mr na over onderwerpen die in de achterban leven, zoals een nieuw leerlingstatuut of het thuis bekijken van cijfers.

 

De oudergeleding van de mr bestaat uit de volgende vijf ouders:

 

Dhr. H. Morsink

Dhr. L. Polinder

Mevr. E. van de Riet

Mevr. C. Segers

Dhr. G. ten Bolscher

 

mail: mr-ouders@jfsg.nl

 

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent