Vwo bovenbouw

Waarom vwo bovenbouw?
Het vwo leidt, zoals de naam al zegt, op voor het wetenschappelijk onderwijs, dus voor de universiteit. We verwachten van een vwo-leerling een leergierige, onderzoekende houding. We bieden graag extra uitdaging door ons excellentieprogramma, gymnasium en tto. De vwo bovenbouw kan gevolgd worden op de vestiging in Apeldoorn.

Profielkeuze voor de bovenbouw
De leerlingen hebben in klas 3 een stream (maatschappij of natuur) voor de bovenbouw gekozen, waarmee ze voorsorteren op de uiteindelijke keuze. Pas in klas 4 kiezen ze het uiteindelijke profiel. Met het profiel kiezen onze leerlingen een programma dat goed aansluit op de vervolgstudie.

Profielen
De vier profielen waaruit gekozen kan worden, zijn:

 • cultuur en maatschappij (cm):
  gericht op vervolgmogelijkheden binnen de sociale en pedagogische wetenschappen, geschiedenis, rechten, taal en cultuur;
 • economie en maatschappij (em):
  gericht op doorstromers naar sociale en economische studies;
 • natuur en techniek (nt):
  gericht op technische en natuur- en gezondheidswetenschappen, agrarische wetenschappen en de laboratoriumrichting;
 • natuur en gezondheid (ng):
  gericht op bèta- en technische of medische opleidingen.
   

Excelleren
We bieden leerlingen die aantoonbaar meer aankunnen de kans om zich breder te ontplooien. Dat kan zowel intern als extern. Zo volgt een deel van onze leerlingen webclasses of colleges aan universiteiten. Anderen kiezen ervoor om hun talenten te ontwikkelen door het helpen van leerlingen die om verschillende redenen het studieprogramma moeilijk vinden.

Onderzoekslijn
Bij het vak wetenschapsoriëntatie in klas 4 maken de leerlingen kennis met de wetenschap en leren ze de grondbeginselen van het doen van onderzoek. Hier wordt in klas 5 en 6 op voortgebouwd met als ‘meesterproef’ het profielwerkstuk. Via deze onderzoekslijn krijgen onze leerlingen een goede basis voor de universiteit.

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent