Tto in de bovenbouw 

Leerlingen die het tto-juniorprogramma hebben afgesloten met het Cambridge First-examen kunnen in de bovenbouw het IB-programma (International Baccalaureate) voor Engels volgen. Dit gaat dieper in op het literaire Engels, het schrijven van essays en het mondeling beoordelen van Engelse literatuur. Daarnaast zijn er Engelstalige modules voor religious instruction, sports en orientation on science. Tevens bieden we het vak Global Perspectives and Research aan. Dit onderzoeksvak wordt gefaciliteerd door Cambridge University en biedt kans op een internationaal erkend certicifaat. In klas 5 werken onze leerlingen tijdens hun werkweek in Engeland aan een 'personal project' gericht op persoonlijke en wetenschappelijke ontwikkeling. In de eerste plaat is er veel aandacht voor het staan als christen in de internationale maatschappij. Tevens is het gericht op het trainen van interculturele vaardigheden. Daarnaast is het uitvoeren en presenteren van een vergelijkend onderzoek onderdeel van dit 'personal project'.

Examen
Aan het eind van hun studie leggen onze leerlingen het Nederlandse examen af en het examen van het International Baccalaureate. Het certificaat is internationaal erkend en geeft een voorsprong in de toelating tot een aantal universiteiten in het buitenland. Ook voor toelating tot universitaire studies in eigen land is het steeds vaker van belang om te laten zien dat je iets extra’s hebt gedaan.

 

'In onze afdeling is 'zonder relatie geen prestatie' een belangrijke grondregel. Zowel richting leerlingen, ouders als collega's.'


J. Kloosterman, directeur zorg

"De open avond was leuk. Ik leerde veel meer over de school en ik weet nu dat ik de beste keuze heb gemaakt."

 

Sophie

 

 

"Het is leerzaam hoe iedereen hier met elkaar omgaat!"


Jacomijn

 'Wat wij goed vonden aan de open avond? De betrokkenheid van leerlingen en de open, fijne sfeer!'

 

Ouder over de open avond voor groep 8

"Het is hier heel anders dan op de basisschool. Elk uur ga je naar een ander lokaal en je hebt dan een andere docent. Elke leraar weet bijna alles over zijn vak. Gym vind ik het leukste vak, lekker sportief!"

 

Wouter

"Bij de dagopening gaat de Bijbel open en krijg je lessen voor het leven"

 

Willemiek

"Het leukste aan school vind ik het bezig zijn met je handen bij de techniekles!"

 

Rico

"Ik zit op het tweetalig onderwijs. Het is een uitdaging om alle vakken in het Engels te volgen!" 


Robin

"Mijn mentor lost problemen altijd samen met de klas op"


Gerrit 

"Met het International Business College willen we havoleerlingen uitdagen om hun talenten te gebruiken en beter te presteren"

H. Westerink, directeur havo/lyceum

"Met het International Business College proberen we onze havoleerlingen toe te rusten, zodat ze hun plaats als christen in de samenleving kunnen innemen"

G.M. Mulder, docent

"Het vak beeldende vorming is een broodnodige afwisseling tussen de kennisvakken. Leerlingen leren hier om op een ontspannen manier oplossingsgericht te denken."

A. Bluemink-Groothedde, docent

 'Met ons passende zorgaanbod zorgen wij voor een passende plek.'

H. van den Ende, docent